Nieuws

Dekkingsgraad is gestegen in maart

Maart was een goede maand voor onze dekkingsgraden. Zowel onze actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad zijn gestegen.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in maart 2022 van 131,4% naar 139,3%.

  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad steeg in maart van 126,9% naar 128,4%.

Wat gebeurde er in maart?

In maart steeg de rente fors. Een stijgende rente is goed voor onze financiële positie. Ons fonds heeft dan minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Het is hoofdzakelijk de rentestijging die ervoor zorgt dat onze financiële positie opnieuw beter is dan vorige maand. We zien daarnaast dat de oorlog in Oekraïne en de verhoogde inflatie tot meer economische onzekerheid leidt. Dit is ook zichtbaar op de financiële markten. Desondanks hebben we over maart een licht positief beleggingsresultaat behaald.

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 122 aan vermogen in kas moet zijn. Het is dus positief dat onze beleidsdekkingsgraad ook afgelopen maand verder is gestegen en ruim hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. 

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.