Nieuws

Jouw pensioen in de toekomst: het nieuwe pensioenstelsel na 2027

Hoe ziet jouw pensioen er in de toekomst uit? Het kabinet werkt de komende jaren samen met pensioenexperts, werkgevers en werknemers aan een nieuw pensioenstelsel. Daarin staan afspraken over de pensioenen en AOWVanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Dit is een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

 

De pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie gaat door het nieuwe pensioenstelsel ook veranderen. Lees hieronder wat dit voor jou betekent.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Het nieuwe pensioenstelsel past beter bij onze maatschappij en arbeidsmarkt. We werken bijvoorbeeld niet ons hele leven meer voor dezelfde werkgever. We worden steeds ouder en genieten langer van ons pensioen. Ook konden pensioenen lange tijd niet meebewegen met de economie.

Pensioenstelsel na 2027: overeenkomsten met huidige stelsel

In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden:

 • Werknemers en werkgevers blijven samen betalen voor jouw pensioen. En je krijgt nog steeds pensioen zolang je leeft.
 • De kosten en risico’s worden gedeeld. De betaalde premies worden collectief belegd.

Naast pensioen krijg je later AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert weinig. De AOW-leeftijd stijgt nog wel, maar minder snel dan eerst is afgesproken.

Pensioenstelsel na 2027: verschillen met huidige stelsel

In het nieuwe stelsel is jouw pensioen directer gekoppeld aan de economie. De hoogte van jouw pensioen is daardoor onzekerder. Maar jouw pensioen kan dan wel meegroeien met de stijging van de prijzen.

 • Inzicht in hoeveel pensioen jij ongeveer kunt verwachten
  We laten zien hoeveel premie jij en je werkgever inleggen en welk pensioen je ongeveer kunt verwachten. Hierdoor wordt in het nieuwe pensioenstelsel meer inzicht in jouw pensioen gegeven.

 • Jouw pensioen beweegt mee met de economie
  Jouw pensioenkapitaal beweegt straks sneller mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat.
  • Hoe jonger je bent, hoe meer jouw pensioenkapitaal gaat schommelen. We nemen dan namelijk meer risico met beleggen. Want je hebt ook meer tijd om pensioenkapitaal op te bouwen.
  • Als je ouder wordt, nemen we steeds minder risico. Ben je met pensioen, dan schommelt je pensioen zo min mogelijk. Maar jouw pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.
 • Ieder jaar maken we een inschatting van jouw pensioen
  Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat je later kan verwachten als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

Planning

Een nieuwe pensioenregeling is er niet zomaar. Hieronder zie je welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog komen.

 • 2019 - 2021
  Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’.
 • 2021
  Behandeling van de reacties op het conceptwetsvoorstel. Hierdoor kan er nog wat veranderen. Hier gaat het kabinet over. Deze stap heeft wat vertraging opgelopen.
 • 2022
  Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in.
 • 2023
  De Wet toekomst pensioenen gaat in. Werkgevers en sociale partners maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.
 • Uiterlijk 2027
  Onze nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het pensioenakkoord? Lees de informatie over het nieuwe pensioenstelsel van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl.