Nieuws

A.J. Algra en J. Hooghiem herbenoemd als bestuurslid

Het bestuur van Pensioenfonds Gasunie heeft A.J. (Ale Jan) Algra en J. (Joost) Hooghiem per 1 juli 2021 herbenoemd als bestuurslid. De heer Algra is herbenoemd in het bestuur namens de pensioengerechtigden, en de heer Hooghiem namens de werknemers. Beide bestuurders zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar.