Nieuws

‘Bedrag ineens’ weer uitgesteld

De keuzemogelijkheid ‘Bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld. Bedrag ineens is een keuze voor mensen die met pensioen gaan. De datum waarop deze keuze door het uitstel op zijn vroegst kan ingaan, is 1 juli 2024.

De keuzemogelijkheid ‘Bedrag ineens’ is voor de 4e keer uitgesteld. Mensen die met pensioen gaan, kunnen door het uitstel op zijn vroegst per 1 juli 2024 gebruik maken van deze keuzemogelijkheid. Deze datum staat nog niet vast. Daarvoor moet de ‘Wet herziening bedrag ineens’ door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als de Kamers die wet niet voor 1 januari 2024 hebben goedgekeurd, kan die datum weer opschuiven.

Wat is de keuze ‘Bedrag ineens’?

Met ‘Bedrag ineens’ is het mogelijk om in één keer 10% van het pensioen op te nemen. Een kleiner bedrag dan die 10% is ook mogelijk.

Gaat u in 2024 met pensioen?

Als u straks graag een deel van uw pensioen in één keer opneemt, kunt u voorlopig even afwachten wat er gaat gebeuren. De keuze ‘bedrag ineens’ zal op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024 mogelijk zijn.

Let op; deze datum staat nog niet vast. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer kan die datum opnieuw opschuiven, bijvoorbeeld naar 1 januari 2025.

Vragen?

Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.