Nieuws

Actuele dekkingsgraad in juni gestegen

Onze financiële positie is in juni iets verbeterd. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die steeg met 2,7%-punt, en is nu 133,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,9%-punt naar 140,1%.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in juni 2023 van 130,3% naar 133,0%.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor meestal minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad daalde in juni van 141,0.% naar 140,1%

Wat gebeurde er in juni?

In juni is onze financiële positie iets verbeterd. Onze beleggingen werden in juni namelijk meer waard. Hierdoor steeg ons vermogen en dat is gunstig voor onze dekkingsgraad.

De rente liet een lichte daling zien. Hierdoor stegen de verplichtingen van ons fonds. We moeten daardoor meer geld reserveren voor alle pensioenen. De lagere rente had dus een negatief effect op de dekkingsgraad. Het effect van de positieve beleggingsopbrengsten was echter groter dan het effect van de gedaalde rente. Daardoor ging de actuele dekkingsgraad 2,7%-punt omhoog.

De beleidsdekkingsgraad daalde in juni met 0,9%-punt naar 140,1%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. En de dekkingsgraad van juni 2023 lager was dan in juni 2022 (die nu niet meer meetelt). We verwachten dat onze beleidsdekkingsgraad nog verder zal dalen in de komende periode. Deze daling komt onder andere doordat we per 1 januari 2023 de pensioenen hebben verhoogd.

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 125,00 aan vermogen in kas moet zijn. Hoewel onze beleidsdekkingsgraad afgelopen maand is gedaald, is deze nog steeds hoger dan de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie