Nieuws

Actuele dekkingsgraad gestegen in september

Onze financiële positie is in september iets gunstiger. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die steeg met 3,0%-punt, en is nu 139,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,7%-punt naar 137,9%.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in september 2023 van 136,6% naar 139,6%.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor meestal minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad daalde in september van 138,6% naar 137,9%.

Wat gebeurde er in september?

In september werd onze financiële positie iets gunstiger. De rente liet een forse stijging zien. Hierdoor daalden de verplichtingen van ons fonds. We hoeven daardoor minder geld te reserveren voor alle pensioenen. De hogere rente had een positief effect op de dekkingsgraad.

Onze beleggingen werden in september minder waard. Hierdoor daalde ons vermogen en dat is ongunstig voor onze dekkingsgraad. Het effect van gestegen rente op de dekkingsgraad was deze maand echter groter, waardoor de dekkingsgraad per saldo steeg.

De beleidsdekkingsgraad daalde in september met 0,7%-punt naar 137,9%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. De dekkingsgraad van september 2023 was lager dan in september 2022 (die nu niet meer meetelt). We verwachten dat onze beleidsdekkingsgraad nog verder zal dalen in de komende periode. Deze daling komt onder andere doordat we per 1 januari 2023 de pensioenen hebben verhoogd.

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 125,00 aan vermogen in kas moet zijn. Onze beleidsdekkingsgraad is de afgelopen maand gestegen en daarmee nog steeds hoger dan de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie