Nieuws

Nieuwe pensioenregeling is rond

Vooruitlopend op de nog af te sluiten nieuwe cao hebben de sociale partners een nieuwe pensioenregeling afgesproken. Pensioenfonds Gasunie heeft de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling geaccepteerd. In hoofdlijnen komt de nieuwe pensioenregeling overeen met de huidige pensioenregeling. Er zijn een paar veranderingen.

Wat blijft onveranderd in de nieuwe pensioenregeling?

De nieuwe pensioenregeling blijft een CDC-regeling met een pensioenopbouw op basis van middelloon(regeling);

  • De pensioenopbouw blijft maximaal 1,875% per jaar;
  • De opbouw van partnerpensioenDe uitkering die uw partner krijgt als u overleden bent. blijft 70% van pensioenopbouw;
  • De pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar.
  • De deelnemersbijdrage B blijft 6%.

Wat verandert er in de nieuwe pensioenregeling?

  • De werkgeverspremie wordt verhoogd met 1% naar 25,6% (2018-2021: 24,6%);
  • De deelnemersbijdrage A wordt een percentage van de pensioengrondslagHet deel van uw jaargrondslag waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevende jaarsalaris - franchise. (2018-2021: 2% van het (gemaximeerd) pensioengevend jaarsalaris);
  • De voorwaarden voor het eventueel verlagen van de pensioenopbouw zijn veranderd.

De komende tijd zullen we samen met de werkgever het pensioenreglement 2022 opstellen. Het pensioenreglement is vanaf 2022 beschikbaar op de website.

Welke voorwaarden heeft het Pensioenfonds gesteld?

  • De belangrijkste voorwaarde voor uitvoering is dat bij het "invaren" in het nieuwe pensioencontract omstreeks 2026 – indien sociale partners daarvoor zullen kiezen – rekening zal worden gehouden met reparatie van de dan bestaande toeslagachterstanden.
  • Enkele uitvoeringsaspecten van technische aard.

Waarom is de nieuwe pensioenregeling tijdelijk?

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Het kabinet werkt de komende jaren samen met pensioenexperts, werkgevers en werknemers aan nieuwe afspraken over pensioen en AOWVanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Dit is een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.. Voor pensioenfondsen verandert er veel vanaf 2023, want dan gaat de Wet toekomst pensioenen in. We krijgen van de overheid tot 1 januari 2027 de tijd om alles voor elkaar te krijgen.

Maar in de tussentijd blijf jij natuurlijk pensioen opbouwen. Daarom geldt de nieuwe pensioenregeling tot uiterlijk 1 januari 2027.