Nieuws

Actuele dekkingsgraad stijgt naar 140,4% in maart

Onze actuele dekkingsgraad laat in maart opnieuw een stijgende lijn zien. De dekkingsgraad steeg met 1,5%-punt naar 140,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg eveneens met 1,0%-punt naar 136,0%.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in maart 2024 van 138,9% naar 140,4%.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Onze beleidsdekkingsgraad steeg in maart van 135,0% naar 136,0%.

Wat gebeurde er in maart?

In maart daalde de rente. Hierdoor stegen de verplichtingen van ons fonds. We moeten daardoor meer geld reserveren om alle pensioenen te kunnen betalen.

Onze beleggingen werden daarentegen in maart meer waard. Hierdoor steeg ons vermogen. De toename van het vermogen, was groter dan het effect van de daling van de rente. Deze ontwikkelingen zorgden samen uiteindelijk voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,5%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg in maart met 1,0%-punt naar 136,0%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. De dekkingsgraad van maart 2024 is hoger dan in maart 2023 (die nu niet meer meetelt).

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 126%. Dat betekent dat voor elke €100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er €126,00 aan vermogen in kas moet zijn. Onze beleidsdekkingsgraad is de afgelopen maand gestegen, is daarmee nog steeds hoger dan de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.