Nieuws

Actuele dekkingsgraad in augustus gedaald

Onze financiële positie is in augustus een beetje achteruit gegaan. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die daalde met 1,0%-punt, en is nu 136,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde ook met 1,1%-punt naar 138,6%.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze daalde in augustus 2023 van 137,6% naar 136,6%.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor meestal minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad daalde in augustus van 139,7% naar 138,6%.

Wat gebeurde er in augustus?

In augustus werd onze financiële positie iets minder gunstig. Onze beleggingen werden in augustus minder waard. Hierdoor daalde ons vermogen en dat is ongunstig voor onze dekkingsgraad.

De rente liet een lichte stijging zien. Hierdoor daalden de verplichtingen van ons fonds. We hoeven daardoor minder geld te reserveren voor alle pensioenen. De hogere rente had een positief effect op de dekkingsgraad. Het effect van de negatieve beleggingsresultaten op de dekkingsgraad was deze maand echter groter, waardoor de dekkingsgraad per saldo daalde.

De beleidsdekkingsgraad daalde in augustus met 1,1%-punt naar 138,6%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. De dekkingsgraad van augustus 2023 was lager dan in augustus 2022 (die nu niet meer meetelt). We verwachten dat onze beleidsdekkingsgraad nog verder zal dalen in de komende periode. Deze daling komt onder andere doordat we per 1 januari 2023 de pensioenen hebben verhoogd.

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 125,00 aan vermogen in kas moet zijn. Hoewel onze beleidsdekkingsgraad afgelopen maand is gedaald, is deze nog steeds hoger dan de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie