Verhuizing naar AZL

Vanaf 1 januari 222 verzorgt AZL onze pensioenuitvoering

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt AZL onze pensioenuitvoering. Hiervoor was dat TKP. U merkt zo weinig mogelijk van deze overstap. De meeste veranderingen gebeuren achter de schermen.

Dit is voor u belangrijk om te weten

  • U krijgt een nieuw klantnummer. Dat staat op het eerstvolgende persoonlijke bericht dat u ontvangt. 
  • We hebben een nieuw telefoonnummer: 088 - 116 2160. Ons e-mailadres is niet veranderd: info@pensioenfondsgasunie.nl
  • Onze nieuwe adres is: Pensioenfonds Gasunie, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
  • Dit is onze nieuwe website. De basis is klaar. In het begin van 2022 breiden we deze website verder uit. 
  • Ons nieuwe deelnemersportaal heet Mijn Pensioencijfers. Activeer uw account en laat meteen uw e-mailadres achter.

Betaaldata van uw pensioen

U ontvangt uw pensioen op de 23ste. Is dat in het weekend of op een feestdag? Dan ontvangt u uw pensioen op de laatste werkdag ervoor.

Ontvangt u pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het iets langer duren. De bedoeling is uiterlijk op de laatste dag van de maand. 

Jaaropgave 2021

In januari 2022 ontvangt u uw jaaropgave over 2021 nog van TKP. Hebt u daar vragen over? Dan kunt u gewoon bellen met de klantenservice van AZL

Mijn Pensioencijfers: zelf uw pensioenzaken regelen

In Mijn Pensioencijfers kunt u zelf pensioenzaken regelen. U kunt bijvoorbeeld:

  • een verhuizing doorgeven in of naar het buitenland;
  • een attestatie de vita uploaden (uw jaarlijkse bewijs dat u in leven bent, nodig als u in het buitenland woont)
  • uw e-mailadres doorgeven of wijzigen;
  • uw correspondentieadres wijzigen;
  • uw voorkeur doorgeven voor digitale communicatie.

Na de zomer ziet u in Mijn Pensioencijfers ook uw persoonlijke pensioencijfers. 

Totaaloverzicht van uw pensioen

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een totaaloverzicht van uw pensioen. De cijfers die u daar ziet zijn door TKP voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2021. AZL werkt er hard aan om ze weer actueel te krijgen. We laten het u weten op het moment dat dat zo is. Waarschijnlijk is dat in het derde kwartaal van 2022, als de verhuizing helemaal is afgerond.