Over ons

Klachten en geschillen

U hebt een vraag

Hebt u een vraag of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bel ons gerust. Vaak kunnen we het probleem meteen samen oplossen.

U hebt een klacht

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Gaat het om een verschil van mening over de interpretatie van de statuten en/of een pensioenreglement? Dan gaat het niet om een klacht, maar om een geschil. Hieronder leest u wat u in beide gevallen kunt doen.

1. Dien uw klacht in

U kunt uw klacht per e-mail of per brief indienen. Vermeld in uw e-mail of brief:

 • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • de reden of redenen van uw klacht;
 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • uw klantnummer.

Stuur een e-mail naar info@pensioenfondsgasunie.nl of een brief naar:

Pensioenfonds Gasunie
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst.

2. U ontvangt een antwoord

We willen uw klacht maximaal binnen tien werkdagen behandelen.

3. Bent u niet tevreden met het antwoord?

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van Pensioenfonds Gasunie. Het bestuur doet dan een uitspraak over uw klacht. Stuur een brief naar:

Pensioenfonds Gasunie
T.a.v. het bestuur
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

4. Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur?

Dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: 070 – 333 89 65
www.ombudsmanpensioenen.nl

Er is een geschil

Als het gaat over een verschillende interpretatie van een pensioenreglement of van de statuten noemen we dat een geschil. Meer informatie hierover vindt u in de statuten.

1. Stuur een brief naar het bestuur

Bij een geschil kunt u een brief sturen naar het bestuur:

Pensioenfonds Gasunie
T.a.v. het bestuur
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Vermeld in uw brief:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • uw klantnummer;
 • een omschrijving van het geschil, de redenen waarom u het niet eens bent met de interpretatie van de statuten en/of het pensioenreglement;
 • datum en handtekening.

Stuur eventueel belangrijke stukken mee.

2. U ontvangt een antwoord

U ontvangt binnen tien werkdagen schriftelijk bericht over de beslissing van het bestuur.

3. Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur?

Dan kunt u uw geschil binnen twintig werkdagen schriftelijk voorleggen aan een geschillencommissie:

Pensioenfonds Gasunie
T.a.v. geschillencommissie
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Een geschillencommissie bestaat uit drie leden. Het bestuur wijst één lid aan en u wijst zelf één lid aan. Deze twee leden wijzen samen een derde lid aan.

Vermeld in uw brief aan de geschillencommissie altijd:

 • uw naam en adres;
 • een kopie van het bestuursbesluit waarover het geschil gaat;
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van het bestuur;
 • wie u wilt aanwijzen als lid van de geschillencommissie
 • datum en handtekening.

4. U ontvangt een antwoord

U krijgt normaal gesproken binnen twintig dagen bericht over de samenstelling van de geschillencommissie. Het is de bedoeling dat de geschillencommissie binnen veertig werkdagen een beslissing neemt. Hierover krijgt u schriftelijk bericht.

5. Bent u het niet eens met de beslissing van de geschillencommissie?

Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen en/of aan de burgerlijke rechter. Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: (070) 333 89 65
www.ombudsmanpensioenen.nl

Meer informatie vindt u in de statuten van Pensioenfonds Gasunie.